Lò sấy sơn tĩnh điện di động 3200x2400x2400-6400

Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương

Phòng sơn sạch-cấp khí áp dương

Phòng sơn sạch-sấy-cấp khí áp dương

quả lọc bụi cartridge

Máy tạo nhũ 3 cấp

quạt hướng trục phòng nổ

Quạt chịu hóa chất CBA.FD

Tháp hấp thụ-Inox SUS430

Tháp hấp thụ-Thép CT3 sơn Epoxy

Tháp hấp thụ-Inox SUS304

Quạt ly tâm TDIN