Tấm lọc thô-tiền lọc  


Tấm lọc Polyesterdày2.5mm Cấp lọc G1-TD.HB.TL.01-AF - 5

Tấm lọc Polyesterdày2.5mm Cấp lọc G1 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HB.TL.01-AF - 5
Kích thước: 2.5mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Tấm lọc Polyesterdày5mm Cấp lọc G2-TD.HB.TL.02-AF-10

Tấm lọc Polyesterdày5mm Cấp lọc G2 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HB.TL.02-AF-10
Kích thước: 5mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):1 ₫

Tấm lọc Polyesterdày10mm Cấp lọc G3-TD.HB.TL.03-AF-20

Tấm lọc Polyesterdày10mm Cấp lọc G3 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HB.TL.03-AF-20
Kích thước: 10mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2 ₫

Tấm lọc Polyesterdày15mm Cấp lọc G4-TD.HB.TL.04-AF-30

Tấm lọc Polyesterdày15mm Cấp lọc G4 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HB.TL.04-AF-30
Kích thước: 15mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):4 ₫

Tấm lọc Polyesterdày20mm Cấp lọc G4-TD.HB.TL.05-AF-40

Tấm lọc Polyesterdày20mm Cấp lọc G4 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HB.TL.05-AF-40
Kích thước: 20mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):5 ₫

Tấm lọc Polyesterdày15mm Cấp lọc G3-TD.HB.TL.06-PF-200

Tấm lọc Polyesterdày15mm Cấp lọc G3 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HB.TL.06-PF-200
Kích thước: 15mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):6 ₫

Tấm lọc Polyesterdày25mm Cấp lọc F5-TD.HB.TL.07-FM-500

Tấm lọc Polyesterdày25mm Cấp lọc F5 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.HB.TL.07-FM-500
Kích thước: 25mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):7 ₫

Tấm lọc kiểu panel 595 x 595 x 22-TD.TL.PN.01

Tấm lọc kiểu panel 595 x 595 x 22 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.TL.PN.01
Kích thước: 24 "x 24" x 1 "-595 x 595 x 22
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Tấm lọc kiểu panel 495 x 595 x 22-TD.TL.PN.02

Tấm lọc kiểu panel 495 x 595 x 22 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.TL.PN.02
Kích thước: 20 "x 24" x 1 "-495 x 595 x 22
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):1 ₫

Tấm lọc kiểu panel 495 x 494 x 22-TD.TL.PN.03

Tấm lọc kiểu panel 495 x 494 x 22 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.TL.PN.03
Kích thước: 20"x 20" x 1 "-495 x 494 x 22
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2 ₫

Tấm lọc kiểu panel 287 x 595 x 22-TD.TL.PN.04

Tấm lọc kiểu panel 287 x 595 x 22 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.TL.PN.04
Kích thước: 12 "x 24" x 1 "-287 x 595 x 22
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):4 ₫

Tấm lọc kiểu panel 595 x 595 x 44-TD.TL.PN.05

Tấm lọc kiểu panel 595 x 595 x 44 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.TL.PN.05
Kích thước: 24 "x 24" x 2 "-595 x 595 x 44
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):5 ₫

Tấm lọc kiểu panel 495 x 595 x 44-TD.TL.PN.06

Tấm lọc kiểu panel 495 x 595 x 44 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.TL.PN.06
Kích thước: 20 "x 24" x 2 "-495 x 595 x 44
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):6 ₫

Tấm lọc kiểu panel 495 x 494 x 44-TD.TL.PN.07

Tấm lọc kiểu panel 495 x 494 x 44 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.TL.PN.07
Kích thước: 20 "x 20" x 2 "-495 x 494 x 44
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):7 ₫

Tấm lọc kiểu panel 395 x 595 x 44-TD.TL.PN.08

Tấm lọc kiểu panel 395 x 595 x 44 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.TL.PN.08
Kích thước: 16"x 24" x 2 "-395 x 595 x 44
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):8 ₫

Tấm lọc kiểu panel 395 x 495 x 44-TD.TL.PN.09

Tấm lọc kiểu panel 395 x 495 x 44 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.TL.PN.09
Kích thước: 16 "x 20" x 2 "-395 x 495 x 44
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):10 ₫

Tấm lọc kiểu panel 287 x 595 x 44-TD.TL.PN.010

Tấm lọc kiểu panel 287 x 595 x 44 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.TL.PN.010
Kích thước: 12 "x 24" x 2 "-287 x 595 x 44
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):11 ₫

Tấm lọc kiểu panel 595 x 595 x 90-TD.TL.PN.011

Tấm lọc kiểu panel 595 x 595 x 90 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.TL.PN.011
Kích thước: 24 "x 24" x 4 "-595 x 595 x 90
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):12 ₫

Tấm lọc kiểu panel 495 x 495 x 90-TD.TL.PN.012

Tấm lọc kiểu panel 495 x 495 x 90 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.TL.PN.012
Kích thước: 20"x 20" x 4 "-495 x 495 x 90
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):13 ₫

Tấm lọc kiểu panel 287 x 595 x 90-TD.TL.PN.013

Tấm lọc kiểu panel 287 x 595 x 90 Hãng SX: TDIN-TQ
Mã: TD.TL.PN.013
Kích thước: 12 "x 24" x 4 "-287 x 595 x 90
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):14 ₫

tom tat

Tags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
126  -4,707,796
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com