Quạt cao áp 11-38  


Quạt hút khí kiểu 11-38-0,55kw-TD.QCA.1138.01

Quạt hút khí kiểu 11-38-0,55kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.01
Kích thước: Guồng cánh=320mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-0,55kw-TD.QCA.1138.02

Quạt hút khí kiểu 11-38-0,55kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.02
Kích thước: Guồng cánh=320mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-0,55kw-TD.QCA.1138.03

Quạt hút khí kiểu 11-38-0,55kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.03
Kích thước: Guồng cánh=370mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-3kw-TD.QCA.1138.04

Quạt hút khí kiểu 11-38-3kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.04
Kích thước: Guồng cánh=370mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-0,55kw-TD.QCA.1138.05

Quạt hút khí kiểu 11-38-0,55kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.05
Kích thước: Guồng cánh=400mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-4,5kw-TD.QCA.1138.06

Quạt hút khí kiểu 11-38-4,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.06
Kích thước: Guồng cánh=400mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-1,1kw-TD.QCA.1138.07

Quạt hút khí kiểu 11-38-1,1kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.07
Kích thước: Guồng cánh=450mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-11kw-TD.QCA.1138.08

Quạt hút khí kiểu 11-38-11kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.08
Kích thước: Guồng cánh=450mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-1,5kw-TD.QCA.1138.09

Quạt hút khí kiểu 11-38-1,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.09
Kích thước: Guồng cánh=470mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-1,5kw-TD.QCA.1138.010

Quạt hút khí kiểu 11-38-1,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.010
Kích thước: Guồng cánh=500mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-2,2kw-TD.QCA.1138.011

Quạt hút khí kiểu 11-38-2,2kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.011
Kích thước: Guồng cánh=530mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-3kw-TD.QCA.1138.012

Quạt hút khí kiểu 11-38-3kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.012
Kích thước: Guồng cánh=570mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-4,5kw-TD.QCA.1138.013

Quạt hút khí kiểu 11-38-4,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.013
Kích thước: Guồng cánh=600mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-5,5kw-TD.QCA.1138.014

Quạt hút khí kiểu 11-38-5,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.014
Kích thước: Guồng cánh=630mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-11kw-TD.QCA.1138.015

Quạt hút khí kiểu 11-38-11kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.015
Kích thước: Guồng cánh=700mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-15kw-TD.QCA.1138.016

Quạt hút khí kiểu 11-38-15kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.016
Kích thước: Guồng cánh=750mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-18,5kw-TD.QCA.1138.017

Quạt hút khí kiểu 11-38-18,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.017
Kích thước: Guồng cánh=800mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-22kw-TD.QCA.1138.018

Quạt hút khí kiểu 11-38-22kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.018
Kích thước: Guồng cánh=850mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-30kw-TD.QCA.1138.019

Quạt hút khí kiểu 11-38-30kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.019
Kích thước: Guồng cánh=900mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-15kw-TD.QCA.1138.020

Quạt hút khí kiểu 11-38-15kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.020
Kích thước: Guồng cánh=960mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-18,5kw-TD.QCA.1138.021

Quạt hút khí kiểu 11-38-18,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.021
Kích thước: Guồng cánh=1000mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-22kw-TD.QCA.1138.022

Quạt hút khí kiểu 11-38-22kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.1138.022
Kích thước: Guồng cánh=1100mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

tom tatTags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
182  -4,707,213
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com