Quạt cáo áp -9-55  


Quạt hút khí kiểu 11-38-0,55kw-TD.QCA.955.01

Quạt hút khí kiểu 11-38-0,55kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.01
Kích thước: Guồng cánh=320mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-0,55kw-TD.QCA.955.02

Quạt hút khí kiểu 11-38-0,55kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.02
Kích thước: Guồng cánh=320mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-0,55kw-TD.QCA.955.03

Quạt hút khí kiểu 11-38-0,55kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.03
Kích thước: Guồng cánh=370mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-3kw-TD.QCA.955.04

Quạt hút khí kiểu 11-38-3kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.04
Kích thước: Guồng cánh=370mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-0,55kw-TD.QCA.955.05

Quạt hút khí kiểu 11-38-0,55kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.05
Kích thước: Guồng cánh=400mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-4,5kw-TD.QCA.955.06

Quạt hút khí kiểu 11-38-4,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.06
Kích thước: Guồng cánh=400mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-1,1kw-TD.QCA.955.07

Quạt hút khí kiểu 11-38-1,1kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.07
Kích thước: Guồng cánh=450mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-11kw-TD.QCA.955.08

Quạt hút khí kiểu 11-38-11kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.08
Kích thước: Guồng cánh=450mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-1,5kw-TD.QCA.955.09

Quạt hút khí kiểu 11-38-1,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.09
Kích thước: Guồng cánh=470mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-1,5kw-TD.QCA.955.010

Quạt hút khí kiểu 11-38-1,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.010
Kích thước: Guồng cánh=500mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-2,2kw-TD.QCA.955.011

Quạt hút khí kiểu 11-38-2,2kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.011
Kích thước: Guồng cánh=530mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-3kw-TD.QCA.955.012

Quạt hút khí kiểu 11-38-3kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.012
Kích thước: Guồng cánh=570mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-4,5kw-TD.QCA.955.013

Quạt hút khí kiểu 11-38-4,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.013
Kích thước: Guồng cánh=600mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-5,5kw-TD.QCA.955.014

Quạt hút khí kiểu 11-38-5,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.014
Kích thước: Guồng cánh=630mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-11kw-TD.QCA.955.015

Quạt hút khí kiểu 11-38-11kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.015
Kích thước: Guồng cánh=700mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-15kw-TD.QCA.955.016

Quạt hút khí kiểu 11-38-15kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.016
Kích thước: Guồng cánh=750mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-18,5kw-TD.QCA.955.017

Quạt hút khí kiểu 11-38-18,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.017
Kích thước: Guồng cánh=800mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-22kw-TD.QCA.955.018

Quạt hút khí kiểu 11-38-22kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.018
Kích thước: Guồng cánh=850mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-30kw-TD.QCA.955.019

Quạt hút khí kiểu 11-38-30kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.019
Kích thước: Guồng cánh=900mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-15kw-TD.QCA.955.020

Quạt hút khí kiểu 11-38-15kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.020
Kích thước: Guồng cánh=960mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-18,5kw-TD.QCA.955.021

Quạt hút khí kiểu 11-38-18,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.021
Kích thước: Guồng cánh=1000mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

Quạt hút khí kiểu 11-38-22kw-TD.QCA.955.022

Quạt hút khí kiểu 11-38-22kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QCA.955.022
Kích thước: Guồng cánh=1100mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):0 ₫

tom tatTags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
174  -4,707,201
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com