Quạt hút khí  


Quạt hút khí-0,25kw-TD.QHK4.01

Quạt hút khí-0,25kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.01
Kích thước: Guồng cánh=320mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):5.069.430 ₫

Quạt hút khí-1,7kw-TD.QHK4.02

Quạt hút khí-1,7kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.02
Kích thước: Guồng cánh=320mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):7.710.222 ₫

Quạt hút khí-0,37kw-TD.QHK4.03

Quạt hút khí-0,37kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.03
Kích thước: Guồng cánh=370mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):7.267.156 ₫

Quạt hút khí-3kw-TD.QHK4.04

Quạt hút khí-3kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.04
Kích thước: Guồng cánh=370mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):10.151.884 ₫

Quạt hút khí-0,55kw-TD.QHK4.05

Quạt hút khí-0,55kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.05
Kích thước: Guồng cánh=400mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):8.337.677 ₫

Quạt hút khí-4,5kw-TD.QHK4.06

Quạt hút khí-4,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.06
Kích thước: Guồng cánh=400mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):13.495.446 ₫

Quạt hút khí-1,1kw-TD.QHK4.07

Quạt hút khí-1,1kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.07
Kích thước: Guồng cánh=450mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):11.065.843 ₫

Quạt hút khí-11kw-TD.QHK4.08

Quạt hút khí-11kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.08
Kích thước: Guồng cánh=450mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):24.497.107 ₫

Quạt hút khí-1,5kw-TD.QHK4.09

Quạt hút khí-1,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.09
Kích thước: Guồng cánh=470mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):12.745.896 ₫

Quạt hút khí-1,5kw-TD.QHK4.010

Quạt hút khí-1,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.010
Kích thước: Guồng cánh=500mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):14.444.438 ₫

Quạt hút khí-2,2kw-TD.QHK4.011

Quạt hút khí-2,2kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.011
Kích thước: Guồng cánh=530mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):17.388.876 ₫

Quạt hút khí-3kw-TD.QHK4.012

Quạt hút khí-3kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.012
Kích thước: Guồng cánh=570mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):20.676.816 ₫

Quạt hút khí-4,5kw-TD.QHK4.013

Quạt hút khí-4,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.013
Kích thước: Guồng cánh=600mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):26.062.049 ₫

Quạt hút khí-5,5kw-TD.QHK4.014

Quạt hút khí-5,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.014
Kích thước: Guồng cánh=630mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):55.625.813 ₫

Quạt hút khí-11kw-TD.QHK4.015

Quạt hút khí-11kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.015
Kích thước: Guồng cánh=700mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):73.516.949 ₫

Quạt hút khí-15kw-TD.QHK4.016

Quạt hút khí-15kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.016
Kích thước: Guồng cánh=750mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):89.220.029 ₫

Quạt hút khí-18,5kw-TD.QHK4.017

Quạt hút khí-18,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.017
Kích thước: Guồng cánh=800mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):101.294.131 ₫

Quạt hút khí-22kw-TD.QHK4.018

Quạt hút khí-22kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.018
Kích thước: Guồng cánh=850mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):120.549.245 ₫

Quạt hút khí-30kw-TD.QHK4.019

Quạt hút khí-30kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.019
Kích thước: Guồng cánh=900mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):137.005.334 ₫

Quạt hút khí-15kw-TD.QHK4.020

Quạt hút khí-15kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.020
Kích thước: Guồng cánh=960mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):135.076.502 ₫

Quạt hút khí-18,5kw-TD.QHK4.021

Quạt hút khí-18,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.021
Kích thước: Guồng cánh=1000mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):148.751.136 ₫

Quạt hút khí-22kw-TD.QHK4.022

Quạt hút khí-22kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QHK4.022
Kích thước: Guồng cánh=1100mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):188.442.605 ₫

tom tat


Quạt trong hút khí hóa chất

Quạt công trình

 
Tags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
180  -4,707,211
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com