Quạt inox  


Quạt inox chịu hóa chất-0,25kw-TD.QIN470.01

Quạt inox chịu hóa chất-0,25kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.01
Kích thước: Guồng cánh=320mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):7.604.144 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-1,7kw-TD.QIN470.02

Quạt inox chịu hóa chất-1,7kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.02
Kích thước: Guồng cánh=320mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):11.565.332 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-0,37kw-TD.QIN470.03

Quạt inox chịu hóa chất-0,37kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.03
Kích thước: Guồng cánh=370mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):10.900.733 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-3kw-TD.QIN470.04

Quạt inox chịu hóa chất-3kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.04
Kích thước: Guồng cánh=370mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):15.227.825 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-0,55kw-TD.QIN470.05

Quạt inox chịu hóa chất-0,55kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.05
Kích thước: Guồng cánh=400mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):12.506.516 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-4,5kw-TD.QIN470.06

Quạt inox chịu hóa chất-4,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.06
Kích thước: Guồng cánh=400mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):20.243.170 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-1,1kw-TD.QIN470.07

Quạt inox chịu hóa chất-1,1kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.07
Kích thước: Guồng cánh=450mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):16.598.765 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-11kw-TD.QIN470.08

Quạt inox chịu hóa chất-11kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.08
Kích thước: Guồng cánh=450mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):36.745.661 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-1,5kw-TD.QIN470.09

Quạt inox chịu hóa chất-1,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.09
Kích thước: Guồng cánh=470mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):19.118.843 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-1,5kw-TD.QIN470.010

Quạt inox chịu hóa chất-1,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.010
Kích thước: Guồng cánh=500mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):21.666.658 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-2,2kw-TD.QIN470.011

Quạt inox chịu hóa chất-2,2kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.011
Kích thước: Guồng cánh=530mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):26.083.315 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-3kw-TD.QIN470.012

Quạt inox chịu hóa chất-3kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.012
Kích thước: Guồng cánh=570mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):31.015.224 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-4,5kw-TD.QIN470.013

Quạt inox chịu hóa chất-4,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.013
Kích thước: Guồng cánh=600mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):39.093.072 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-5,5kw-TD.QIN470.014

Quạt inox chịu hóa chất-5,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.014
Kích thước: Guồng cánh=630mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):83.438.726 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-11kw-TD.QIN470.015

Quạt inox chịu hóa chất-11kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.015
Kích thước: Guồng cánh=700mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):110.275.421 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-15kw-TD.QIN470.016

Quạt inox chịu hóa chất-15kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.016
Kích thước: Guồng cánh=750mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):133.830.038 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-18,5kw-TD.QIN470.017

Quạt inox chịu hóa chất-18,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.017
Kích thước: Guồng cánh=800mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):151.941.197 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-22kw-TD.QIN470.018

Quạt inox chịu hóa chất-22kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.018
Kích thước: Guồng cánh=850mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):180.823.872 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-30kw-TD.QIN470.019

Quạt inox chịu hóa chất-30kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.019
Kích thước: Guồng cánh=900mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):205.508.006 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-15kw-TD.QIN470.020

Quạt inox chịu hóa chất-15kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.020
Kích thước: Guồng cánh=960mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):202.614.758 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-18,5kw-TD.QIN470.021

Quạt inox chịu hóa chất-18,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.021
Kích thước: Guồng cánh=1000mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):223.126.694 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-22kw-TD.QIN470.022

Quạt inox chịu hóa chất-22kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.022
Kích thước: Guồng cánh=1100mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):282.663.917 ₫

Quạt inox chịu hóa chất-30kw-TD.QIN470.023

Quạt inox chịu hóa chất-30kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.QIN470.023
Kích thước: Guồng cánh=800mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):208.864.224 ₫

tom tatTags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
181  -4,707,212
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com