Quạt nhựa chịu hóa chất  


Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-0,25kw-TD.VNHC.01

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-0,25kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.01
Kích thước: Guồng cánh=320mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):6.590.259 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-1,7kw-TD.VNHC.02

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-1,7kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.02
Kích thước: Guồng cánh=320mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):10.023.289 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-0,37kw-TD.VNHC.03

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-0,37kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.03
Kích thước: Guồng cánh=370mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):9.447.302 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-3kw-TD.VNHC.04

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-3kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.04
Kích thước: Guồng cánh=370mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):13.197.449 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-0,55kw-TD.VNHC.05

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-0,55kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.05
Kích thước: Guồng cánh=400mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):10.838.981 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-4,5kw-TD.VNHC.06

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-4,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.06
Kích thước: Guồng cánh=400mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):17.544.079 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-1,1kw-TD.VNHC.07

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-1,1kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.07
Kích thước: Guồng cánh=450mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):14.385.596 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-11kw-TD.VNHC.08

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-11kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.08
Kích thước: Guồng cánh=450mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):31.846.241 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-1,5kw-TD.VNHC.09

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-1,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.09
Kích thước: Guồng cánh=470mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):16.569.665 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-1,5kw-TD.VNHC.010

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-1,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.010
Kích thước: Guồng cánh=500mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):18.777.770 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-2,2kw-TD.VNHC.011

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-2,2kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.011
Kích thước: Guồng cánh=530mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):22.605.540 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-3kw-TD.VNHC.012

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-3kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.012
Kích thước: Guồng cánh=570mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):26.879.861 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-4,5kw-TD.VNHC.013

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-4,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.013
Kích thước: Guồng cánh=600mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):33.880.663 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-5,5kw-TD.VNHC.014

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-5,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.014
Kích thước: Guồng cánh=630mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):72.313.560 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-11kw-TD.VNHC.015

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-11kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.015
Kích thước: Guồng cánh=700mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):95.572.032 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-15kw-TD.VNHC.016

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-15kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.016
Kích thước: Guồng cánh=750mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):115.986.029 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-18,5kw-TD.VNHC.017

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-18,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.017
Kích thước: Guồng cánh=800mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):131.682.374 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-22kw-TD.VNHC.018

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-22kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.018
Kích thước: Guồng cánh=850mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):156.714.019 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-30kw-TD.VNHC.019

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-30kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.019
Kích thước: Guồng cánh=900mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):178.106.938 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-15kw-TD.VNHC.020

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-15kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.020
Kích thước: Guồng cánh=960mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):175.599.456 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-18,5kw-TD.VNHC.021

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-18,5kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.021
Kích thước: Guồng cánh=1000mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):193.376.467 ₫

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-22kw-TD.VNHC.022

Quạt nhựa-cánh inox-chịu hóa chất-22kw Hãng SX: TDIN
Mã: TD.VNHC.022
Kích thước: Guồng cánh=1100mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):244.975.392 ₫

tom tat

Tags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
176  -4,707,206
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com