HỆ THỐNG THU BỤI V8  


Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 7199m3h-TD.HB.KN.08.01

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 7199m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.01
Kích thước: 1350x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):195.834.086 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 9599m3h-TD.HB.KN.08.02

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 9599m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.02
Kích thước: 1800x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):220.764.269 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 11999m3h-TD.HB.KN.08.03

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 11999m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.03
Kích thước: 2250x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):260.573.453 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 14398m3h-TD.HB.KN.08.04

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 14398m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.04
Kích thước: 2700x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):321.573.830 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 16798m3h-TD.HB.KN.08.05

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 16798m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.05
Kích thước: 3150x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):350.772.941 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 19198m3h-TD.HB.KN.08.06

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 19198m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.06
Kích thước: 3600x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):412.612.877 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 21597m3h-TD.HB.KN.08.07

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 21597m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.07
Kích thước: 4050x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):443.791.373 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 23997m3h-TD.HB.KN.08.08

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 23997m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.08
Kích thước: 4500x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):476.206.541 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 26397m3h-TD.HB.KN.08.09

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 26397m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.09
Kích thước: 4950x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):499.491.917 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 28796m3h-TD.HB.KN.08.010

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 28796m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.010
Kích thước: 5400x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):544.471.258 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 31196m3h-TD.HB.KN.08.011

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 31196m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.011
Kích thước: 5850x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):603.287.424 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 33595m3h-TD.HB.KN.08.012

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 33595m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.012
Kích thước: 6300x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):586.228.493 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 35995m3h-TD.HB.KN.08.013

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 35995m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.013
Kích thước: 6750x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):655.403.597 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 38395m3h-TD.HB.KN.08.014

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 38395m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.014
Kích thước: 7200x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):691.603.968 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 40794m3h-TD.HB.KN.08.015

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 40794m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.015
Kích thước: 7650x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):720.418.483 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 43194m3h-TD.HB.KN.08.016

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 43194m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.016
Kích thước: 8100x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):806.977.382 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 45594m3h-TD.HB.KN.08.017

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 45594m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.017
Kích thước: 8550x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):835.755.955 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 47993m3h-TD.HB.KN.08.018

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 47993m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.018
Kích thước: 9000x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):864.518.630 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 50393m3h-TD.HB.KN.08.019

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén V8 50393m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.08.019
Kích thước: 9450x2200x4750
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):893.266.560 ₫

tom tat
 

Model

Dài

Rộng

Cao

Số túi

Cao túi

Lưu lượng

 

mm

mm

mm

cái

mm

m3/h

TD.HB.KN.08.01

1350

2200

4750

54

1500

7199

TD.HB.KN.08.02

1800

2200

4750

72

1500

9599

TD.HB.KN.08.03

2250

2200

4750

90

1500

11998

TD.HB.KN.08.04

2700

2200

4750

108

1500

14398

TD.HB.KN.08.05

3150

2200

4750

126

1500

16797

TD.HB.KN.08.06

3600

2200

4750

144

1500

19197

TD.HB.KN.08.07

4050

2200

4750

162

1500

21597

TD.HB.KN.08.08

4500

2200

4750

180

1500

23996

TD.HB.KN.08.09

4950

2200

4750

198

1500

26396

TD.HB.KN.08.10

5400

2200

4750

216

1500

28796

TD.HB.KN.08.11

5850

2200

4750

234

1500

31195

TD.HB.KN.08.12

6300

2200

4750

252

1500

33595

TD.HB.KN.08.13

6750

2200

4750

270

1500

35995

TD.HB.KN.08.14

7200

2200

4750

288

1500

38394

TD.HB.KN.08.15

7650

2200

4750

306

1500

40794

TD.HB.KN.08.16

8100

2200

4750

324

1500

43194

TD.HB.KN.08.17

8550

2200

4750

342

1500

45593

TD.HB.KN.08.18

9000

2200

4750

360

1500

47993

TD.HB.KN.08.19

9450

2200

4750

378

1500

50392

 


Tags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
264  -4,854,169
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com