Hút bụi gỗ  


Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 7321m3h-TD.HBG.001

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 7321m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HBG.001
Kích thước: Cao =4,75
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):65.789.491 ₫

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 8120m3h-TD.HBG.002

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 8120m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HBG.002
Kích thước: Cao =5,225
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):79.458.547 ₫

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 9744m3h-TD.HBG.003

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 9744m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HBG.003
Kích thước: Cao =5,7
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):85.387.824 ₫

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 15904m3h-TD.HBG.004

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 15904m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HBG.004
Kích thước: Cao =5,225
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):155.448.413 ₫

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 21240m3h-TD.HBG.005

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 21240m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HBG.005
Kích thước: Cao =5,7
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):189.364.742 ₫

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 25261m3h-TD.HBG.006

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 25261m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HBG.006
Kích thước: Cao =6,175
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):222.733.574 ₫

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 29284m3h-TD.HBG.007

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 29284m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HBG.007
Kích thước: Cao =5,225
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):287.143.200 ₫

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 38976m3h-TD.HBG.008

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 38976m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HBG.008
Kích thước: Cao =5,7
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):378.760.627 ₫

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 42168m3h-TD.HBG.009

Thiết bị hút bụi gỗ sử dụng-xyclone 42168m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HBG.009
Kích thước: Cao =6,175
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):438.551.808 ₫

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 3000m3h-TD.HBG.TV.010

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 3000m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HBG.TV.010
Kích thước: 900x650x3300
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):19.621.501 ₫

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 4500m3h-TD.HBG.TV.011

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 4500m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HBG.TV.011
Kích thước: 1350x650x3300
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):26.601.698 ₫

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 6000m3h-TD.HBG.TV.012

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 6000m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HBG.TV.012
Kích thước: 1300x900x3300
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):42.054.130 ₫

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 9000m3h-TD.HBG.TV.013

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 9000m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HBG.TV.013
Kích thước: 1300x1350x3300
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):55.658.002 ₫

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 12000m3h-TD.HBG.TV.014

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 12000m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HBG.TV.014
Kích thước: 1300x1800x3300
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):69.992.141 ₫

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 15000m3h-TD.HBG.TV.015

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 15000m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HBG.TV.015
Kích thước: 1300x2050x3300
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):91.448.554 ₫

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 18000m3h-TD.HBG.TV.016

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 18000m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HBG.TV.016
Kích thước: 1950x1800x3300
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):133.829.309 ₫

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 22500m3h-TD.HBG.TV.017

Máy hút bụi gỗ sử dụng túi vải công nghiệp V3 22500m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HBG.TV.017
Kích thước: 1950x2250x3300
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):145.305.226 ₫

ANH

Tags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
254  -4,854,159
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com