Máy hút bụi rũ khí nén  


Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 4888m3h-TD.HB.KN.06.01

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 4888m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.01
Kích thước: 1000x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):142.059.590 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 6110m3h-TD.HB.KN.06.02

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 6110m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.02
Kích thước: 1000x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):157.598.525 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 7332m3h-TD.HB.KN.06.03

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 7332m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.03
Kích thước: 1130x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):178.871.597 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 8554m3h-TD.HB.KN.06.04

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 8554m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.04
Kích thước: 1260x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):191.131.507 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 9776m3h-TD.HB.KN.06.05

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 9776m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.05
Kích thước: 1390x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 10997m3h-TD.HB.KN.06.06

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 10997m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.06
Kích thước: 1520x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 12219m3h-TD.HB.KN.06.07

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 12219m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.07
Kích thước: 1650x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 13441m3h-TD.HB.KN.06.08

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 13441m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.08
Kích thước: 1780x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 15885m3h-TD.HB.KN.06.09

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 15885m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.09
Kích thước: 2040x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 18329m3h-TD.HB.KN.06.010

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 18329m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.010
Kích thước: 2300x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 20773m3h-TD.HB.KN.06.011

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 20773m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.011
Kích thước: 2560x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 23216m3h-TD.HB.KN.06.012

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 23216m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.012
Kích thước: 2820x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 25660m3h-TD.HB.KN.06.013

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 25660m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.013
Kích thước: 3080x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 28104m3h-TD.HB.KN.06.014

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 28104m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.014
Kích thước: 3340x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 31770m3h-TD.HB.KN.06.015

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 31770m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.015
Kích thước: 3730x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 35435m3h-TD.HB.KN.06.016

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 35435m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.016
Kích thước: 4120x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 39101m3h-TD.HB.KN.06.017

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 39101m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.017
Kích thước: 4510x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):697.657.958 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 42767m3h-TD.HB.KN.06.018

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 42767m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.018
Kích thước: 4900x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):733.201.382 ₫

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 46432m3h-TD.HB.KN.06.019

Máy hút bụi công nghiệp rũ bằng khí nén 46432m3h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HB.KN.06.019
Kích thước: 5290x1920x4100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):741.644.928 ₫

tom tat

Tags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
246  -4,854,151
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com