Xyclone  


Xyclone 0,5-TD.XY.001

Xyclone 0,5 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XY.001
Kích thước: 0,5
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):3.421.658 ₫

Xyclone 0,6-TD.XY.002

Xyclone 0,6 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XY.002
Kích thước: 0,6
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):5.399.355 ₫

Xyclone 0,7-TD.XY.003

Xyclone 0,7 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XY.003
Kích thước: 0,7
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):7.209.383 ₫

Xyclone 0,8-TD.XY.004

Xyclone 0,8 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XY.004
Kích thước: 0,8
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):12.372.604 ₫

Xyclone 0,9-TD.XY.005

Xyclone 0,9 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XY.005
Kích thước: 0,9
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):15.479.416 ₫

Xyclone 1-TD.XY.006

Xyclone 1 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XY.006
Kích thước: 1
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):28.399.416 ₫

Xyclone 1,1-TD.XY.007

Xyclone 1,1 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XY.007
Kích thước: 1,1
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):34.099.790 ₫

Xyclone 1,2-TD.XY.008

Xyclone 1,2 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XY.008
Kích thước: 1,2
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):40.320.240 ₫

Xyclone 1,3-TD.XY.009

Xyclone 1,3 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XY.009
Kích thước: 1,3
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):47.060.770 ₫

Xyclone 1,4-TD.XY.010

Xyclone 1,4 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XY.010
Kích thước: 1,4
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):54.321.374 ₫

Xyclone 1,5-TD.XY.011

Xyclone 1,5 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XY.011
Kích thước: 1,5
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):82.802.746 ₫

Xyclone 1,6-TD.XY.012

Xyclone 1,6 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XY.012
Kích thước: 1,6
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):93.870.432 ₫

Xyclone 1,7-TD.XY.013

Xyclone 1,7 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XY.013
Kích thước: 1,7
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):105.631.555 ₫

Xyclone 600-TD.XYU.040

Xyclone 600 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XYU.040
Kích thước: 600
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):15.659.206 ₫

Xyclone 700-TD.XYU.045

Xyclone 700 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XYU.045
Kích thước: 700
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):19.750.349 ₫

Xyclone 800-TD.XYU.047

Xyclone 800 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XYU.047
Kích thước: 800
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):25.957.601 ₫

Xyclone 900-TD.XYU.050

Xyclone 900 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XYU.050
Kích thước: 900
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):31.741.632 ₫

Xyclone 1-TD.XYU.053

Xyclone 1 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XYU.053
Kích thước: 1
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):38.795.328 ₫

Xyclone 1,1-TD.XYU.055

Xyclone 1,1 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XYU.055
Kích thước: 1,1
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):46.554.394 ₫

Xyclone 1,2-TD.XYU.060

Xyclone 1,2 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XYU.060
Kích thước: 1,2
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):53.325.941 ₫

Xyclone 1,3-TD.XYU.065

Xyclone 1,3 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XYU.065
Kích thước: 1,3
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):61.437.691 ₫

Xyclone 1,4-TD.XYU.072

Xyclone 1,4 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.XYU.072
Kích thước: 1,4
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):69.126.221 ₫

xyclone hút bụi

Tags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
261  -4,854,166
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com