Phụ kiện đường ống hơi  


Cút 32 Inox-TD.SA.PK.001

Cút 32 Inox Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.001
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):56.088 ₫

Tê 32 Inox-TD.SA.PK.002

Tê 32 Inox Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.002
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):77.976 ₫

Cút 15 Inox-TD.SA.PK.003

Cút 15 Inox Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.003
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):13.406 ₫

Rac co Inox15-TD.SA.PK.004

Rac co Inox15 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.004
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):51.984 ₫

Van Inox 15-TD.SA.PK.005

Van Inox 15 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.005
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):75.240 ₫

Tê Inox 15-TD.SA.PK.006

Tê Inox 15 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.006
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):20.520 ₫

Kép Inox 15-TD.SA.PK.007

Kép Inox 15 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.007
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):10.260 ₫

Lơ 32-25 Inox-TD.SA.PK.008

Lơ 32-25 Inox Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.008
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):39.672 ₫

Lơ 25-15 Inox-TD.SA.PK.009

Lơ 25-15 Inox Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.009
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):30.096 ₫

Đầu ren Inox 34-TD.SA.PK.010

Đầu ren Inox 34 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.010
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):15.048 ₫

Cút hàn HQ 20-TD.SA.PK.011

Cút hàn HQ 20 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.011
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):10.260 ₫

Tê hàn HQ 20-TD.SA.PK.012

Tê hàn HQ 20 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.012
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):32.832 ₫

Bích hàn 20-TD.SA.PK.013

Bích hàn 20 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.013
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):27.360 ₫

Bích hàn 40-TD.SA.PK.014

Bích hàn 40 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.014
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):38.304 ₫

Cút hàn HQ 40-TD.SA.PK.015

Cút hàn HQ 40 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.015
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):23.940 ₫

Tê hàn HQ 40-TD.SA.PK.016

Tê hàn HQ 40 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.016
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):51.710 ₫

Đầu ren 40 kẽm-TD.SA.PK.017

Đầu ren 40 kẽm Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.017
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):12.312 ₫

Đầu ren thép đúc 20 -TD.SA.PK.018

Đầu ren thép đúc 20 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.018
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):16.416 ₫

Cốc ngưng 20-TD.SA.PK.020

Cốc ngưng 20 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.020
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):239.400 ₫

Van điện từ 40-TD.SA.PK.021

Van điện từ 40 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.021
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):1.573.200 ₫

Van điện từ nhiệt DN40-TD.SA.PK.023

Van điện từ nhiệt DN40 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.023
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):1.573.200 ₫

Cốc ngưng DN20-TD.SA.PK.024

Cốc ngưng DN20 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.024
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):239.400 ₫

Bích hàn DN20-TD.SA.PK.026

Bích hàn DN20 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.026
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):27.360 ₫

Cút hàn DN 20-TD.SA.PK.027

Cút hàn DN 20 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.027
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):10.260 ₫

Van xả khí DN25-TD.SA.PK.028

Van xả khí DN25 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.028
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):198.497 ₫

Bích hàn DN40-TD.SA.PK.029

Bích hàn DN40 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.029
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):38.304 ₫

Cút hàn DN40-TD.SA.PK.030

Cút hàn DN40 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.030
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):23.940 ₫

Tê hàn DN40-TD.SA.PK.031

Tê hàn DN40 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.031
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):50.616 ₫

Cốc ngưng DN40-TD.SA.PK.032

Cốc ngưng DN40 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.032
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):403.560 ₫

A miang 2 ly-TD.SA.PK.033

A miang 2 ly Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.033
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):41.040 ₫

Dây đay-TD.SA.PK.034

Dây đay Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.034
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):27.360 ₫

Đầu ren thép DN20-TD.SA.PK.035

Đầu ren thép DN20 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.035
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):12.312 ₫

Đầu ren thép DN40-TD.SA.PK.036

Đầu ren thép DN40 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.036
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):16.416 ₫

Ống kẽm 21-TD.SA.PK.037

Ống kẽm 21 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.037
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):39.672 ₫

cút ren 15-TD.SA.PK.038

cút ren 15 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.038
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):5.472 ₫

mang sông 15-TD.SA.PK.039

mang sông 15 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.039
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):5.472 ₫

Tê ren 15-TD.SA.PK.040

Tê ren 15 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.040
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):8.208 ₫

Khớp mềm Inox 20-TD.SA.PK.041

Khớp mềm Inox 20 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.041
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):129.960 ₫

Băng tan to -TD.SA.PK.042

Băng tan to Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.042
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):5.472 ₫

Ống 25-TD.SA.PK.043

Ống 25 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.043
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):75.240 ₫

Tê 25-TD.SA.PK.044

Tê 25 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.044
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):21.614 ₫

Côn 25/20-TD.SA.PK.045

Côn 25/20 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.045
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):13.133 ₫

Kép 20-TD.SA.PK.046

Kép 20 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.046
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):8.071 ₫

Cút 25-TD.SA.PK.047

Cút 25 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.047
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):15.869 ₫

Khớp CR inox 25-TD.SA.PK.048

Khớp CR inox 25 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.048
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):129.960 ₫

Đầu ren-TD.SA.PK.050

Đầu ren Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.050
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2.736 ₫

Kép 25-TD.SA.PK.052

Kép 25 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.052
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):13.133 ₫

Đầu ren 25-TD.SA.PK.053

Đầu ren 25 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.053
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):10.944 ₫

Cút Inox 32-TD.SA.PK.054

Cút Inox 32 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.054
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):56.088 ₫

Kép Inox 32-TD.SA.PK.055

Kép Inox 32 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.055
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):39.672 ₫

Đầu ren Inox 32-TD.SA.PK.056

Đầu ren Inox 32 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.056
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):23.256 ₫

Đầu ren Inox 20-TD.SA.PK.057

Đầu ren Inox 20 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.057
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):9.576 ₫

Kép Inox 20-TD.SA.PK.058

Kép Inox 20 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.058
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):21.888 ₫

Tê hàn 20-TD.SA.PK.059

Tê hàn 20 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.059
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):32.832 ₫

CÚt hàn 32-TD.SA.PK.061

CÚt hàn 32 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.061
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):16.416 ₫

Băng tan to-TD.SA.PK.062

Băng tan to Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.062
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):5.472 ₫

Dđầu ren 32-TD.SA.PK.063

Dđầu ren 32 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.063
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):8.208 ₫

Đồng hồ ngâm dầu-TD.SA.PK.064

Đồng hồ ngâm dầu Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.064
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):184.680 ₫

Lơ ren 15/10-TD.SA.PK.065

Lơ ren 15/10 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.065
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):8.208 ₫

Lơ ren 32/15-TD.SA.PK.066

Lơ ren 32/15 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.066
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):17.784 ₫

Tê ren 32-TD.SA.PK.067

Tê ren 32 Hãng SX: TDIN
Mã: TD.SA.PK.067
Kích thước: 1000x1000x1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):32.832 ₫

tom tat

Tags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
29  -4,758,970
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com