Quạt chịu hóa chất CBA.FD

Tháp hấp thụ-Inox SUS430

Tháp hấp thụ-Thép CT3 sơn Epoxy

Tháp hấp thụ-Inox SUS304

Quạt ly tâm TDIN

xyclone lọc bụi

Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

xích tải sơn 5T có tai

Bộ xích cho bộ động lực xích tải 5 tấn

xích tải sơn 5T

Ống thoát khí phòng sơn D600

Khung vách phòng sơn